• کاربر مهمان ،حجم مصرفی اینترت و دانلود شما از این انجمن به صورت نیم بها محاسبه می گرد . در صورتی که این سایت مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته است ،لطفا با عضویت در سایت ،به جمع ما بپیوندید .

دستاورد ها

 1. 1

  کاربر تک ستاره

  این امتیاز برای اولین ارسال در انجمن ها است .
 2. 2

  امتیاز اولین تشکر اهدا شده به اولین ارسال شما

  کسی وجود دارد که اولین ارسال شما را پسنده است.
 3. 5

  کاربر دو ستاره

  امتیاز سطح سوم " شما 30 پیام ارسال کرده اید"
 4. 10

  کاربر سه ستاره

  شما 100 ارسال داشته اید !
 5. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 6. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 8. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.
 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.