• کاربر مهمان ،حجم مصرفی اینترت و دانلود شما از این انجمن به صورت نیم بها محاسبه می گرد . در صورتی که این سایت مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته است ،لطفا با عضویت در سایت ،به جمع ما بپیوندید .
منتظر افتتاح فروشگاه اینترنتی جدید ما باشید . فروشگاه AZAX به زودی افتتاح خواهد شد .

در مجموع 0 کاربر از این موضوع بازدید داشته است دیدن جزئیات

هم اکنون 1 نفر شامل 0عضو و 1مهمان در حال مشاهده این موضوع است

مهران چمنی

مدیریت کل سایت
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل انجمن ها
مدیریت کل فروشگاه
عضویت
21 October 2015
ارسال ها
869
لایک ها
860
محل سکونت
مشهد / شهر عشـــق
آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي و جدول بيماريهاي مشمولان نظام وظيفه

توجه : هنگام اشاره به مورد بيماري، شماره ماده ، بند و بخش مربوطه را به خاطر بسپارد .

*** معافیت به دلیل بيماريهاي استخوان ( اسكلت ) ***


ماده 36: مشمولان مبتلا به بيماريهاي استخوانها ( اسكلت) با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي:
الف) در اشكال شديد و ناتوان كننده معاف دائم.
(1)انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات ( اسكوليوز) بيش از 30 درجه معاف دائم.
(2)جبران نشده و يا منجر به تغيير شكل قفسه صدري شده باشد معاف دائم.
(3)كيفوز شديد بيش از 70 درصد معاف دائم.

ب) در اشكال خفيف ( انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات كمتر از 20 درجه) معاف از رزم.
--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- اسپينابيفيدا اكولتا، ساكراليزاسيون، لومباريزاسيون خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- هرگونه اعمال جراحي ( استخواني) ستون فقرات معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- شكستگي هاي قديمي حفره كوتيل ( استايولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و يا عارضه ديگر مفصل همراه باشد معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- نكروز آواسكولار سر استخوان ران به هر علت- معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- شكستگي هاي لگن:

الف) نوع مالکين معاف دائم.

ب) نوع Open Book معاف از رزم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- بيماري شوئرمان خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- استئوميليت:

الف) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.

ب) عفونتهاي سخت حاد و عفونتهايي كه عليرغم 6 ماه درمان بهبود نيافته و منجر به تغيير شكل استخوان یا ترشح مکررباشد معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- تومورهاي استخواني خوش خيم:

الف) تومورهاي استخواني متعدد و يا با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو معاف دائم.

ب) تومورهاي داخل استخواني منفرد بدون عارضه خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- كيستهاي استخواني:

الف) كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا به اندازه بيش از يك سوم قطر استخوان معاف دائم.

ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- شكستگي ها:

الف) شكستگي هاي استخوانهاي بلند كه منجر به نصب پيچ و پلاك و يا كونچر شده باشد و يا در گچ باشد چنانچه كمتر از شش ماه از عمل گذشته باشد ، شش ماه معاف موقت.

ب) شكستگي هاي جوش خورده اي كه با پيچ و پلاك، يا كونچر بوده و يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد خدمات غيررزمي.

ج) شكستگي هايي كه پس از يكسال جوش نخورده باشد و مفصل كاذب ايجاد كرده باشد و يا در وضع نامناسب جوش خورده و اشكال عملي ايجاد نموده باشد معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- قطع يا فقدان يكي از اندامها معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- كوتاهي پا:

الف) كوتاهي بيش از 3/5 سانتي متر معاف دائم ( به استناد اسكنوگرام)

ب) كوتاهي از 1/5 تا 3/5 سانتي متر خدمات غيررزمي.

-------------------------------------------------------------------------------

بند 14- سينوويال كندروماتوزيس مفاصل همراه با اختلال عملي معاف دائم.

-------------------------------------------------------------------------------

بند 15- آنكیلوز كليه مفاصل بزرگ ( هانش، زانو، آرنج، شانه، مچ پا، مچ دست) معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 16- محدوديت حركات مفاصل:

الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.

ب) محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ در صورتي كه نيمي از حركات محدود شده باشد معاف دائم.

ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد خدمات غيررزمي.

تبصره: در موارد مشكوك زيربيهوشي اندازه گيري شود.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 17- دررفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ ( مستند به 2 راديوگرافي در حال دررفتگي در بيمارستانهاي ن.م و يا مورد وثوق) عمل شده و يا نشده معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 18- شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 19- سندرم ايسكميك ولكمن:

الف) در صورتيكه شديد و مانع خدمت باشد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 20- فقدان كامل شست ( از مفصل M.C.P ) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 21- فقدان انگشتان دست:

الف) بيش از يك انگشت در يك دست معاف دائم.

ب) تا سه بند انگشت در يك دست خدمات غيررزمي.


توجه:

در مورد انگشتان به صورت زير عمل شود كه هر انگشت كامل يك و هر بند يك سوم محسوب شود يعني اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد بيش از يك انگشت محسوب و معاف دائم مي شود.
--------------------------------------------------------------------------------

بند 22- عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداكتيلي و…

الف) در بيش از دو انگشت ( مركب) معاف دائم.

تبصره: چنانچه يك انگشت قطع شده و انگشت ديگر همان دست يش از 50% عملكرد خود را از دست داده باشد، معاف دائم.

ب) در دو انگشت ( ساده) خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 23- كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يكديگر در صورتيكه بيش از 5 سانتي متر باشد معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 24- سينوستوز استخوانهاي ساعد:

الف) در دو دست معاف دائم.

ب) در يك دست خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 25- كوبيتوس و اروس و والكوس:

الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي معاف دائم.

ب) بيش از 10 درجه انحراف خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 26- كوكساپلانا و كوكساوارا، كوكساماكنا، كوكساوالكا معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 27- پارگي منيسك زانو عمل شده يا نشده خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 28- پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانو كه باعث ناپايداري مفصل گردد:

الف) در موارديكه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم.

ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL همراه با پارگي منيسك معاف دائم.

ج) در افراد جراحي شده همراه با اختلال عملي معاف دائم.

د) در نوع منفرد خدمات غيررزمي.

ه) در افراد جراحي شده بدون اختلاف عملي معاف از رزم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 29- ژنووالگوم، ژنووارم، ژنوركوروانوم

الف) در موارد شديد (فاصله بين دو قوزك يا دو كونديل بيش از 10 سانتي متر) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف ( فاصل بين دو قوزك يا دو كونديل كمتر از 10 سانتي متر) خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 30- صافي كامل كف پا هر دو پا در انواع سخت ( Rigid ) و يا با تحدب شديد استخواني و يا با انحراف پاشنه پا معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 31- پارگي بهبود يافته تاندون آشيل معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 32- تغيير شكل اكتسابي يا مادرزادي استخوانهاي تارس و متاتارس ( هالوس والگوس شديد) خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 33- قطع انگشتان پا:

الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا معاف دائم.

ب) قطع شست در يك پا خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 34- اكي نيسم معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 35- اوريب بودن مفصل مچ پا:

الف) در موارد شديد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 36- از بين رفتن قسمتي از استخوانهاي كف پا يا هر نوع تغييرات استخواني ديگري كه مانع انجام تمرينات نظامي باشد و با در پوشيدن پوتين اشكال ايجاد نمايد معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 37- بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير استئوژنس ايمپرفكتا، آرتروگريپوزيس، سكلهاي شديد ناشي از cp ، پوليو و انهدام كام پاشنه (نكروز استخوان تالوس) در انواع شديد معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 38- استئوكوندريت ديسكانت زانو، هيپ و مچ پا معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 39- بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيد و كن باخ همراه با اختلال عملكرد معاف دائم

منبع : پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران
 

مهران چمنی

مدیریت کل سایت
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل انجمن ها
مدیریت کل فروشگاه
عضویت
21 October 2015
ارسال ها
869
لایک ها
860
محل سکونت
مشهد / شهر عشـــق
سوالات متداول معافيت پزشكي

1. اقدام اوليه مشمولاني كه تقاضاي معافيت پزشكي را مي‌نمايند چيست؟

جواب: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پليس +10) و اخذ دفترچه راهنما و تكميل اوراق مربوط به معافيت پزشكي ،مراجعه به پزشکان معاین اولیه ، انجام واکسیناسیون و تحويل مدارك تكميل شده به دفاتر مربوط..

2. مشمولي توسط پزشك اوليه معاينه و سالم تشخيص داده شده آيا مي‌تواند به نظر پزشك اوليه اعتراض كند؟

جواب: در صورت داشتن بيماري مي‌تواند اعتراض نمايد.

3.مشمول تقاضاي معافيت پزشكي را مي‌نمايد. ايا مي‌تواند در خلال رسيدگي انصراف دهد؟

جواب: تا طرح پرونده در شوراي پزشكي مشمول حق انصراف ندارد.

4. مشمولي به علت بيماري چشم در شوراي پزشكي سرباز شناخته مي‌شود و از طرفي داراي بيماري ارتوپدي نيز مي‌باشد ايا مي‌تواند براي بيماري دوم اقدام نمايد؟

جواب: بله –مراجعه به دفاتر پلیس +10 و با تکمیل برگه درخواست مجدد می تواند اقدام نماید.

5. ميزان ضعف بينايي چشم براي مشمولان عادي و ديپلم چند ديوپتر مي‌باشد؟

جواب:بر اساس آیین نامه جدید ، برای مشمولان دارای مدرک فوق دیپلم و پایین تر ضعف بینایی (هیپرومتروپی و هیوچی) صرفا برای یک چشم بیش از 6دیوپتر وبرای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر صرفا یک چشم بیش از 8دیوپتر باشد.

6. آيا مشمولين در حين تحصيل مي‌توانند تقاضاي معافيت پزشكي نمايند؟

جواب: طبق ماده 10 آیین نامه ،رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابرقانون و آیین نامه اجرایی مربوط،به تحصیل اشتغال داشته وازمعافیت تحصیلی استفاده می نمایند.پس ازفراغت ازتحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد،مگردرخصوص نقص عضویابیمارهایی که براساس ضوابط این آیین نامه وپیوست آن،مقطع تحصیلی درآن اثرنداشته باشد.


7.يا مشمولي كه تقاضاي معافيت پزشكي را دارد لازم است برگ واكسيناسيون را نيز تكميل كند؟

جواب:بله باید تکمیل نمایند، چون به هر حال صد در صد همه موارد درخواستها منجر به معافیت دائم نمی شود.

8.مشمولي در شوراي پزشكي معاف شناخته نمي‌شود. آيا مي‌تواند به راي شورا اعتراض كند؟

جواب: بله، در راستای ماده 42 مکرر قانون مشمولان میتوانند به رای شورای پزشکی و یا به با نظریه تخصصی اعتراض نمایند.

9.مشمولي در حين خدمت تقاضاي معافيت پزشكي مي‌نمايد آيا مي‌تواند از طريق معاونت وظيفه عمومي اقدام كند؟

جواب: خير- فقط از طريق يگان خدمتي بايد به وضعيت جسمي و رواني وي رسيدگي شود.

10. اظهارنظر در مورد معافيت پزشكي مشمول توسط چه مرجعي صورت مي‌گيرد؟

جواب: اظهارنظر در مورد معافيت پزشكي مشمول توسط شوراي پزشكي صورت مي‌پذيرد.

11.چنانچه مشمولي به صورت باليني و بدون اخذ نظریه تخصصی در شوراي پزشكي معاينه شده باشد مي‌تواند به نظر شورا اعتراض كند؟

جواب: بله. در اين صورت با اخذ نظر متخصص پرونده مجددا در همان شورا مطرح خواهد شد.

12.در صورت اعتراض مشمول به راي شوراي پزشكي چه اقداماتي صورت مي‌گيرد؟

ضمن ثبت درخواست اعتراض ازطریق دفاتر پلیس +10 پرونده در شورای عالی پزشکی مطرح می گردد.

ب-در صورت اعتراض به نظریه تخصصی مشورتی

ج-در صورت اصرار و اعتراض به رای شورا علیرغم انجام موارد الف و ب مشمول به شورای عالی معرفی میگردد.

13.چنانچه پس از معرفي مشمول به بيمارستان و طرح پرونده در شورا او سرباز شناخته شود آيا مي‌تواند باز هم به راي شورا اعتراض كند؟

جواب: بله- در اين صورت پرونده به شوراي عالي پزشكي فرستاده مي‌شود.

14.آيا مشمول مي‌تواند به راي شوراي عالي پزشكي اعتراض كند؟

جواب: خير- زيرا راي شوراي عالي پزشكي قطعي و لازم‌الاجراست.

15. چنانچه مشمولي قبل از اعزام به خدمت در شوراي عالي سرباز شناخته شود آيا در صورت تشديد بيماري مي‌تواند درخواست معافيت پزشكي نمايد؟

جواب: خير- مي‌بايست به خدمت اعزام شود و در صورت تشديد بيماري از طريق يگان خدمتي در خصوص معافيت اقدام نمايد.

16.مشمولين گروه پزشكي (دكتري) در چه صورتي معاف دائم شناخته مي‌شوند؟

جواب: بر اساس آیین نامه جدید مشمولان پزشک اعم از پزشکان عمومی ،دندانپزشگان و پزشکان متخصص،فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته می شوند که براساس ضوابط آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی و به تشخیص شوراها و شورای نیرو ،قادر به اشتغال به حرفه طبابت درنیروهای مسلح نباشند.

17.اظهار نظر در خصوص تشخيص نيازمند به مراقب و نگهداري بستگان توسط چه مرجعي صورت مي‌گيرد؟

جواب: شوراي پزشكي وظيفه عمومي.

18. در آیین نامه جدیدمعاینه و معافیت پزشکی ،معافیت قد به چه صورت است؟

جواب: چنانچه قد مشمول فوق دیپلم و پایین تر كمتر از 145 سانتي‌متر و قد مشمول لیسانس و بالاتر140باشد در شمول معافيت دائم قرار دارد.

19 .مشمولي داراي بيماري واريكوسل گريد 3 مي باشد آيا در حد معافيت دائم است؟

جواب :الف) در صورتيكه نياز به عمل جراحي داشته باشد (جهت عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت

ب) در صورتيكه بعداز عمل عود نمايد و درجه 3 و بالاتر باشد : معاف دائم

ج) فقط در مشمولين قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه اي و نيز عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

.20مشمولي مبتلا به بيماري ژنووارم مي‌باشد. در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب: چنانچه فاصله بين زانوها برای مشمولین فوق دیپلم و پایین تر بیش از12 و مشمولین لیسانس و بالاتر بيش از 14 سانتي‌متر باشد به تشخيص شوراي پزشكي معاف دائم شناخته مي شود.

21.چنانچه بيماري ژنووارم كمتر از 10 سانتي‌متر باشد چه رايي توسط شوراي پزشكي صادر مي‌گردد؟

جواب: چنانچه فاصله زانوها كمتر از 10 سانتي‌متر باشد با تشخيص شوراي پزشكي راي معاف از خدمات رزمي صادر مي‌گردد.

22.مشمول مبتلا به پارگي يك رباط و پارگي مينسك مي‌باشد وضعيت وي چگونه خواهد بود؟

جواب: پس از اخذ نظريه تخصصي پرونده در شورا مطرح و چنانچه تشخيص داده شود كه يك رباط و مينسك پاره شده باشند در شمول معاف از خدمات رزم قرار مي‌گيرد.

23 .چنانچه مشمولي دو رباط و مينسك وي دچار پارگي شده باشد چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟

جواب: اگر اين موضوع در معاينه تخصصي اثبات گردد به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد.

24.مشمول مبتلا به صافي كف پا مي‌باشد در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب: در آیین نامه جدید چنانچه صافی کف پا به همراه دفورمیتی مچ پا باشد در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد.

25. مشمولي دچار قطع شست در يك پا مي‌باشد، چه وضعيتي از نظر خدمتي پيدا مي‌كند؟

جواب: قطع شست در يك پا به تشخيص شوراي پزشكي شامل خدمات غيررزمي مي‌باشد

26. مشمولي 3 انگشت كامل از يك پايش قطع شده است چه وضعيتي از نظر خدمتي پيدا مي‌كند؟

جواب: قطع سه انگشت كامل از يك پا به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معافيت دائم مي باشد.

27. بند اول چهار انگشت پادست مشمولي قطع شده، چه وضعيتي از نظر خدمتي پيدا مي‌كند؟

جواب: در اين حالت از آنجايي كه بيش از يك انگشت محسوب مي‌شود به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معاف دائم قرار مي‌گيرد.

28.. وضعيت خدمتي مشمولي كه داراي يك بيضه مي باشد چگونه است؟

جواب: فقدان يك بيضه به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معاف از خدمات رزمي مي‌باشد

29. مشمولي در خارج از كشور سكونت دارد آيا مي‌تواند در كشور محل سكونت تقاضاي معافيت پزشكي نمايد؟

جواب: بله. با مراجعه به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت مي‌تواند خواسته خود را پيگيري كند.

30. روند رسيدگي به معافيت پزشكي مشمولين خارج از كشور چگونه است؟

جواب:

الف) مراجعه مشمول به نمايندگي جمهوري اسلامي در محل اقامت و تكميل برگه رسيدگي به وضعيت پزشكي.

ب) ارائه مدارك مستند در خصوص بيماري كه به تاييد مراكز درماني معتبر رسيده باشد.

تاييد مدارك توسط مسئول نمايندگي و ارسال آن به نمايندگي مجري معاينات پزشكي ( فعلا در شهرهای 1-مونيح كشور آلمان 2-دوبی کشور امارات 3-پکن چین مي‌باشد)

ت) ارجاع مدارك به پزشك معاين معتمد توسط نمايندگي مجري معاينات.

ث) دعوت مشمول به نمايندگي مجري معاينات پزشكي.

ج) انجام معاينه توسط پزشك معاين معتمد و اعلام نظر نهايي.

چ) بررسي نظريه و تاييد مدارك پزشكي توسط مسئول نمايندگي مجري معاينات پزشكي.

ح) ارسال مدارك به وزارت امور خارجه.

خ) ارسال مدارك توسط وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي.

د) بررسي مدارك در شوراي پزشكي و صدور راي.

ذ) اعلام راي به وزارت امور خارجه.

31. مشمولي داراي كارت معافيت پزشكي مي‌باشد در چه صورتي مي‌تواند تقاضاي ابطال كارت نمايد؟

جواب: در صورتي مي‌تواند تقاضاي ابطال كارت معافيت پزشكي را نمايد كه بیماری وی كاملا بهبود یافته و به تاييد شوراي ويژه ابطال كارت رسیده باشد.

سن متقاضی ابطال کارت برای مشمولین فوق دیپلم و پایین تر حداکثر 30 سال ، لیسانس 33 سال ،فوق لیسانس 36 سال و مشمولین دارای مدرک دکتری 40سال می باشد.

32.مشمولي كه تقاضاي ابطال كارت معافيت پزشكي را نموده در شوراي ويژه ابطال كارت معاف از رزم تشخيص داده مي‌شود. آيا مي‌تواند به خدمت اعزام شود؟

جواب: خير-بربر ایلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح می بایست بیماری مشمول کاملا بهبود یافته باشد تا بتواند به خدمت سربازی اعزام گردد.

33. مشمولي داراي كارت معافيت دائم پزشكي مي باشد آيا در زمان جنگ يا بسيج همگاني به خدمت احضار مي‌گردد؟

جواب: بله. در صورت اعتراض حسب مورد پرونده در همان شورا يا شوراي عالي پزشكي رسيدگي خواهد شد.

34. مشمولي دچار كوتاهي پا مي‌باشد در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب:در صورتي كه به استناد اسكنوگرام كوتاهي بيش از 5/3 سانتي‌متر باشد با تاييد شوراي پزشكي معاف دائم شناخته ميشود.

35. مشمولي دچار اضافه وزن مي‌باشد در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب: چنانچه اضافه وزن وي در اثر بيماري غدد باشد در صورت تاييد شوراي پزشكي و نظريه تخصصي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد.

36. مشمولي كارت معافيت پزشكي اخذ كرده چنانچه حائز شرايط معافيت كفالت نيز باشد آيا مي‌تواند كارت معافيت پزشكي خود را باطل نمايد؟

جواب: خير- مشمولي كه كارت معافيت پزشكي اخذ نموده نمي‌تواند به علت حائز شرايط كفالت بودن تقاضاي ابطال كارت خود را نمايد.

37. مشمولي مبتلا به بيماري فتق بوده كه عمل جراحي شده آيا در شمول معافيت قرار دارد؟

جواب: چناچه فتق عمل شده باشد در شمول معافيت نيست ليكن اگر بعد از عمل فتق عود كند در شمول معافيت قرار مي‌گيرد.

38. آيا وجود غيبت مانع از رسيدگي به تقاضاي پزشكي مي‌شود؟

جواب: خير- غيبت مانع از رسيدگي به تقاضاي پزشكي نمي‌شود.

39. مشمولي با غيبت تقاضاي معافيت پزشكي را مي‌نمايد و در شورا سرباز تشخيص داده مي شود. وضعيت اعزام به خدمت وي چگونه خواهد بود؟

جواب: چون با غيبت تقاضاي معافيت پزشكي نموده و در شورا معاف نگرديده با غيبت و اضافه خدمت به خدمت اعزام مي‌گردد.

منبع : سازمان وظیفه عمومی
 

مهران چمنی

مدیریت کل سایت
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل انجمن ها
مدیریت کل فروشگاه
عضویت
21 October 2015
ارسال ها
869
لایک ها
860
محل سکونت
مشهد / شهر عشـــق
سایر شرایط و ضوابط معافیت پزشکی

۱ – آیا مشمول میتواند در حین خدمت برای معافیت پزشکی اقدام نماید؟

بلی ، امکان استفاده از معافیت پزشکی در حین خدمت از طریق شورای پزشکی رده خدمتی وجود دارد.

۲ – مجموع نمره چشم برای مشمولان دیپلم و زیر دیپلم جهت معافیت چه میزان می باشد؟
بر اسا س ضوابط موجود در حال حاضر مجموع نمره چشم برای مشمولان دیپلم و زیر دیپلم بیش از ۸ میباشد . و برای مشمولان دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر بیش از ۱۰ می باشد.

۳ – آیا مشمول می تواند در حین تحصیل برای اخذ معافیت پزشکی اقدام نماید؟
خیر ، می بایست بعد از اتمام تحصیلات برای معافیت پزشکی اقدام نماید مگر اینکه در خواست پزشکی خود را قبل از ثبت نام و شروع سال تحصیلی (مهرماه) در دانشگاه ارسال نموده باشد.

۴ – درجه واریکوسل برای معافیت دائم چند است؟
بر اساس ضوابط موجود در حال حاضر درجه ۳ با تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی.

۵ – آیا صافی کف پا معافیت دارد؟
بلی ، بر اساس ضوابط موجود در حال حاضر نوع صافی شدید کف پا با تایید شورای پزشکی وظیفه عمومی ناجا می تواند معاف دائم باشد.

۶ – آیا پای پرانتزی معافیت دارد؟
بلی بر اساس ضوابط موجود در حال حاضر فاصله بین دو زانو اگر بیشتر از ۱۰ سانتی متر باشد با تشخیص شورای پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجا می تواند معاف دائم از خدمت باشد.

۷- آیا تحصیلات در معافیت پزشکی دخیل است؟
بلی بر اساس ضوابط موجود برا ی برخی از بیماریها از جمله نمره چشم ، مدرک تحصیلی در معافیت تاثیر دارد.

۸ – آیا گروه پزشکان می توانند برای معافیت پزشکی اقدام نمایند؟
پزشکان صرفاَ در صورتیکه به دلیل بیماری موجود قادر به طبابت نباشند می توانند از معافیت پزشکی استفاده نمایند.

۹ – آیا مشمولی که برگه اعزام بخدمت دریافت نموده است و بیماری پیدا کرده می تواند درخواست پزشکی دهد؟
بلی‏ ‏- با ارائه در خواست و نظریه پزشکی به وظیفه عمومی ‏ اعزام مشمول ابطال و درخواست وی در سیر بررسی معافیت پزشکی قرار می گیرد.

۱۰ – آیا مشمولی که قبلا در شورای پزشکی شرکت کرده و با اخذ نظریه متخصص سرباز شناخته شده است حق اعتراض به رای شورای پزشکی دارد؟
آرای صادره از طریق شورای پزشکی قابل اعتراض نمی باشد.

۱۱ – آیا مشمول می تواند به نظر پزشک اولیه معترض باشد؟
بلی- در صورت وجود اعتراض می تواند به پزشک دیگری جهت اخذ نظریه مراجعه کند.

۱۲ – آیا مشمول می تواند به رای شورای عالی پزشکی اعتراض نماید؟
خیر نظریه شورای عالی پزشکی قطعی و لازم الاجرا بوده و غیر قابل اعتراض است.

۱۳ – آیا مشمول می تواند بدلیل چاقی یا لاغری مفرط معاف شود؟
اگر چنانچه چاقی یا لاغری مفرط به دلیل بیماری غدد مترشحه باشد امکان بررسی و طرح در شورای پزشکی وجود دارد.

۱۴ – آیا تعریق کف دست و پا معافی دارد؟
بلی در چارچوب ضوابط موجود در حال حاضر تعریق شدید کف دست و پا با نظر شورای پزشکی وظیفه عمومی می تواند معاف دائم باشد.

۱۵ – آیا بیماری صرع معافیت دارد؟
بله – در چارچوب ضوابط موجود با نظر شورای پزشکی وظیفه عمومی می تواند معاف دائم باشد.

۱۶ – آیا مشمول دارای معافیت موقت می تواند در دانشگاه ادامه تحصیل دهد؟
بلی ،اگر چنانچه مشمول بدون غیبت اولیه باشد و فرصت تعیین شده در معافیت موقت به اتمام نرسیده باشد امکان ادامه تحصیل در دانشگاه در صورت پذیرفته شدن در آزمون وجود دارد.‌البته چنانچه بدون غیبت اولیه باشد.

۱۷ – مشمول با یک نوع بیماری در شورای پزشکی شرکت کرده و سرباز یا معاف از رزم شناخته شده است ، آیا می تواند قبل از اعزام بخدمت در صو.رتیکه بیماری دیگری داشته باشد مجددا در شورا شرکت نماید؟
بلی ، می بایست ‏‏‎مشمول سالم بخدمت اعزام شود و هر تعداد بیماری داشته باشد باید پس از در خواست جدید از سوی مشمول رسیدگی شود و لیکن بهتر است بمنظور جلوگیری از دوباره کاری در ابتدا مشمول همه بیماری های خود را بیان کند.

منبع : سربازی دات یو اس
 

مهران چمنی

مدیریت کل سایت
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل انجمن ها
مدیریت کل فروشگاه
عضویت
21 October 2015
ارسال ها
869
لایک ها
860
محل سکونت
مشهد / شهر عشـــق
40 سوالی که مشمولان درباره معافیت پزشکی باید بدانندهادی معیری نژاد: سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا برخی سوالات و جواب هایی که مشمولان خدمت سربازی درباره معافیت سربازی دارند را منتشر کرده است.

جدول زیر پرسش و پاسخ های رایج درباره این نوع معافیت است؛


1
اقدام اولیه مشمولان متقاضی معافیت پزشکی چیست؟
مراجعه به دفاتر پلیس +10 و اخذ دفترچه راهنما و تکمیل اوراق مربوط به معافیت پزشکی و تحویل مدارک تکمیل شده به دفاتر پلیس+10 مربوط

2
مشمولی توسط پزشک اولیه معاینه و سالم تشخیص داده شده آیا می‌تواند به نظر پزشک اولیه اعتراض کند؟
در صورت داشتن بیماری می‌تواند اعتراض کند

3
مشمول متقاضی معافیت پزشکی آیا می‌تواند در خلال رسیدگی انصراف دهد؟
تا طرح پرونده در شورای پزشکی مشمول حق انصراف ندارد

4
مشمولی به علت بیماری چشم در شورای پزشکی سرباز شناخته می‌شود و از طرفی دارای بیماری ارتوپدی نیز است آیا می‌تواند برای بیماری دوم اقدام کند؟
چنانچه پرونده مشمول بر اساس بیماری ارتوپدی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، می‌تواند اقدام کند

5
میزان ضعف بینایی چشم برای مشمولان عادی و دیپلم چند دیوپتراست؟
مجموع دیوپتر هر دو چشم باید بیش از هشت دیوپتری باشد

6
آیا مشمولان در حین تحصیل می‌توانند تقاضای معافیت پزشکی کنند؟
مشمولان تا زمانی که اشتغال به تحصیل دارند نمی‌توانند از معافیت پزشکی برخوردار شوند

7
آیا مشمولی که تقاضای معافیت پزشکی را دارد لازم است برگ واکسیناسیون را نیز تکمیل کند؟
مشمولی که تقاضای معافیت پزشکی را دارد نیز باید برگ واکسیناسیون را تکمیل کند

8
مشمولی در شورای پزشکی معاف شناخته نمی‌شود. آیا می‌تواند به رای شورا اعتراض کند؟
بله، مشمول می‌تواند به رای شورای پزشکی اعتراض کند که در این صورت پرونده حسب مورد در شورای پزشکی یا شورای عالی پزشکی رسیدگی می‌شود.

9
مشمولی در حین خدمت تقاضای معافیت پزشکی می‌کند آیا می‌تواند از طریق معاونت وظیفه عمومی اقدام کند؟
خیر- فقط از طریق یگان خدمتی باید به وضعیت جسمی و روانی وی رسیدگی شود

10
اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟
اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط شورای پزشکی صورت می‌پذیرد

11
چنانچه مشمولی به صورت بالینی در شورای پزشکی معاینه شده باشد می‌تواند به نظر شورا اعتراض کند؟
بله. در این صورت با اخذ نظر متخصص پرونده مجددا در همان شورا مطرح خواهد شد.

12
در صورت اعتراض مشمول به رای شورای پزشکی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟
چنانچه مشمول به صورت بالینی در شورا معاینه و سرباز شناخته شود در صورت اعتراض به رای شورا مشمول حسب معاینه تخصصی به بیمارستان معرفی و سپس پرونده وی مجددا در همان شورا مطرح می‌شود.

13
چنانچه پس از معرفی مشمول به بیمارستان و طرح پرونده در شورا او سرباز شناخته شود آیا می‌تواند باز هم به رای شورا اعتراض کند؟
بله- در این صورت پرونده به شورای عالی پزشکی فرستاده می‌شود.

14
آیا مشمول می‌تواند به رای شورای عالی پزشکی اعتراض کند؟
خیر- زیرا رای شورای عالی پزشکی قطعی و لازم‌الاجراست

15
چنانچه مشمولی قبل از اعزام به خدمت در شورای عالی سرباز شناخته شود آیا در صورت تشدید بیماری می‌تواند درخواست معافیت پزشکی کند؟
خیر- باید به خدمت اعزام شود و در صورت تشدید بیماری از طریق یگان خدمتی در خصوص معافیت اقدام کند

16
مشمولین گروه پزشکی (دکتری) در چه صورتی معاف دائم شناخته می‌شوند؟
در صورتی که به علت بیماری قادر به انجام حرفه طبابت نباشند، می‌توانند از معافیت دائم برخوردار شوند

17
سربازی در حین خدمت دچار شکستگی پا می‌شود و برای وی دو ماه استراحت پزشکی تجویز می‌شود. آیا این مدت دو ماه جزء خدمت وی محسوب می‌شود؟
خیر- فقط مدت یک ماه استراحت پزشکی جزء خدمت دوره ضرورت محسوب می‌شود

18
اظهارنظر در خصوص تشخیص نیازمند به مراقب و نگهداری بستگان توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟
شورای پزشکی وظیفه عمومی

19
آیا سربازی که به موجب خدمت به علت بیماری یا نقص عضو معاف می‌شود در شمول بیمه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد؟
بله در شمول بیمه نیروهای مسلح قرار می‌گیرد و برای درمان به سازمان و موسسات درمانی دولتی اعزام خواهد شد

20
قد مشمولی کمتر از 150 سانتیمتر است آیا در شمول معاف دائم قرار دارد ؟
بله- چنانچه قد مشمول کمتر از 150 سانتیمتر باشد در شمول معافیت دائم قرار دارد

21
مشمولی دارای بیماری «واریکوسل گرید 3» آیا در حد معافیت دائم است؟
بله- چنانچه در معاینه بالینی توسط شورای پزشکی گرید 3، «واریکوسل» اثبات شود در شمول معافیت دائم است

22
مشمولی مبتلا به بیماری «ژنووارم» است. در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟
چنانچه فاصله بین زانوها بیش از 10 سانتیمتر باشد به تشخیص شورای پزشکی معاف دائم شناخته می‌شود

23
چنانچه بیماری «ژنووارم کمتر از 10 سانتیمتر» باشد چه رایی توسط شورای پزشکی صادر می‌شود؟
چنانچه فاصله زانوها کمتر از 10 سانتیمتر باشد با تشخیص شورای پزشکی رای معاف از خدمات رزمی صادر می‌شود

24
وضعیت مشمول مبتلا به پارگی یک رباط و پارگی مینسک چگونه خواهد بود؟
پس از اخذ نظریه تخصصی پرونده در شورا مطرح و چنانچه تشخیص داده شود که یک رباط و مینسک پاره شده باشند در شمول معاف از خدمات رزم قرار می‌گیرد.

25
چنانچه مشمولی دو «رباط» و «مینسک» وی دچار پارگی شده باشد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
اگر این موضوع در معاینه تخصصی اثبات شود به تشخیص شورای پزشکی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد.

26
مشمولی مبتلا به «صافی کف پا» در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟
در صورتی که صافی کف پا در حد سخت ( Rigid ) باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد

27
مشمولی دچار قطع شست در یک پا، چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟
قطع شست در یک پا به تشخیص شورای پزشکی شامل خدمات غیررزمی است.

28
مشمولی 3 انگشت کامل از یک پایش قطع شده است چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟
قطع سه انگشت کامل از یک پا به تشخیص شورای پزشکی در شمول معافیت دائم است

29
بند اول چهار انگشت مشمولی قطع شده، چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟
در این حالت از آنجایی که بیش از یک انگشت محسوب می‌شود به تشخیص شورای پزشکی در شمول معاف دائم قرار می‌گیرد

30
وضعیت خدمتی مشمول دارای مدرک تحصیلی دیپلم با ضعف بینایی مجموع دو چشم بیش از هشت دیوپتری چگونه است؟
در این صورت پس از تایید شورای پزشکی در حد معافیت دائم است

31
مشمول دارای مدرک تحصیلی لیسانس با چه شماره چشمی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد؟
چنانچه مجموع ضعف بینایی هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم است

32
مشمولی در خارج از کشور سکونت دارد آیا می‌تواند در کشور محل سکونت تقاضای معافیت پزشکی کند؟
بله. با مراجعه به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت می‌تواند خواسته خود را پیگیری کند

33
مشمولی دارای کارت معافیت پزشکی در چه صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت کند؟
در صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت معافیت پزشکی را کند که صحت و سلامت کامل خود را به تایید شورای ویژه ابطال کارت رسانده باشد.

34
مشمولی که تقاضای ابطال کارت معافیت پزشکی را کرده در شورای ویژه ابطال کارت معاف از رزم تشخیص داده می‌شود. آیا می‌تواند به خدمت اعزام شود؟
خیر- زیرا مشمولی که معاف از رزم تشخیص داده می شود از سلامتی کامل برخوردار نیست.

35
مشمولی دارای کارت معافیت دائم پزشکی آیا در زمان جنگ یا بسیج همگانی به خدمت احضار می‌شود؟
بله. در صورت اعتراض حسب مورد پرونده در همان شورا یا شورای عالی پزشکی رسیدگی می‌شود.

36
مشمولی دچار کوتاهی پا در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟
در صورتی که به استناد اسکنوگرام کوتاهی بیش از 5.3 سانتیمتر باشد با تایید شورای پزشکی معاف دائم شناخته می‌شود.

37
مشمولی دچار اضافه وزن در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟
چنانچه اضافه وزن وی در اثر بیماری غدد باشد در صورت تایید شورای پزشکی و نظریه تخصصی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد

38
مشمولی مبتلا به بیماری فتق که عمل جراحی شده آیا در شمول معافیت قرار دارد؟
چناچه فتق عمل شده باشد در شمول معافیت نیست اما اگر بعد از عمل فتق عود کند در شمول معافیت قرار می‌گیرد

39
آیا وجود غیبت مانع از رسیدگی به تقاضای پزشکی می‌شود؟
خیر- غیبت مانع از رسیدگی به تقاضای پزشکی نمی‌شود.

40
مشمولی متقاضی معافیت کفالت درمعاینه پزشک اولیه بیمار تشخیص داده می‌شود. وضعیت وی چگونه خواهد بود؟

منبع : خبر آنلاین