• کاربر مهمان ،حجم مصرفی اینترت و دانلود شما از این انجمن به صورت نیم بها محاسبه می گرد . در صورتی که این سایت مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته است ،لطفا با عضویت در سایت ،به جمع ما بپیوندید .
منتظر افتتاح فروشگاه اینترنتی جدید ما باشید . فروشگاه AZAX به زودی افتتاح خواهد شد .

در مجموع 0 کاربر از این موضوع بازدید داشته است دیدن جزئیات

هم اکنون 1 نفر شامل 0عضو و 1مهمان در حال مشاهده این موضوع است

علی تحیری

عضو افتخاری
کاربر علمی و تخصصی
عضو انجمن 220ولت
کاربر VIP الماس
عضویت
25 February 2016
ارسال ها
647
لایک ها
1,132
محل سکونت
تهران تهران پارس
جریان برق:
 • حرکت الکترون ها از نقطه ای به نقطه دیگر را جریان الکتریسیته می گویند. سرعت حرکت الکترن ها را شدت جریان برق گویند و با حرف I نمایش می دهند.
 • واحد اندازگیری شدت جریان برق آمپر می باشد که با حرفAنمایش داده می شود.
 • حرکت الکترن ها را می توان به حرکت ذرات و ملکول های آب تشبیه کرد به گونه ای که اگرذرات و مولکول های آب از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل شوند جریان آببه وجود می آید درحالی که سرعت حرکت ذرات و مولکول های آب بیان کننده شدت جریان آب می باشد.

ولتاژ :

 • عاملی که باعث حرکت الکترن ها از نقطه ای به نقطه دیگر می شود را ولتاژ یا اختلاف پتانسیل یا نیرو محرکه می گویند و با حرفU وE یا V نمایش دادهمی شود.
 • هر گاه جریان سیمی به شدّت یک آمپر در یک سیم توان یک وات را ایجاد کند پس ولتاژ در دو سر هادی یک ولت خواهد بود.
 • در مثال؛ آب عاملی است که باعث حرکت جریان آب می شود یا اختلاف سطح آب است که آب از یک مکان با ارتفاع بیش تر به یک مکان با ارتفاع کم تر به جریان می اندازد و یا اینکه پمپ آب عامل حرکت آب می شود.
 • ولتاژ دقیقا مانند همان پمپ آب است که الکترون ها رو از یک محل دریافت کرده و به محل دیگر ارسال می کند.و بدین ترتیب الکترون ها به جریان افتاده وجریان الکتریکی به وجود می آید.
مقاومت الکتریکی :
 • عاملی که از حرکت الکترون ها جلوگیری می کند را مقاومت الکتریکی می گویند و با حرفRنمایش داده می شود.
 • واحد مقاومت الکتریکی اهم است و با علامتΩنمایش داده می شود.
 • در مثال آب اگر دهنه لوله یا شیلنگ با انگشت مسدود گردد باعث می شود کهمقاومت سر راه آب زیاد شود و یا اگر طول شلنگ یا پیچ و خم شلنگ زیاد گرددمقاومت زیاد می شود.
 • درمدارهای الکتریکی نیز این مورد صادق است که اگرطول سیم ها زیاد شود یاسطح مقطع کم گردد مقاومت الکتریکی کابل به نسبت مستقیم زیاد شده و الکترون ها کندتر حرکت می کنند.
فرمول مقاومت سیم :
( R=p * L/A )
R مقاومت سیم بر حسب اهم
p مقاومت ویژه سیم بر حسب اهم ( میلی مترمربع برمتر)
L طول سیم بر حسب متر
Aسطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع
مقاومت ویژهp به جنس ماده مورد نظر در کابل بستگی دارد که درجدول زیرآن ها را از کم ترین مقدار مقاومت تا بیش ترین میزان بیان می شود.
نقره : 016/0
مس : 0172/0
طلا : 0222/0
آلومینیوم: 0278/0
منیزیم: 0435/0
تنگستن: 059/0
برنج با 58 درصد مس: 059/0
روی: 061/0
برنج با 63 درصد مس: 071/0
کادمیوم: 076/0
نیکل: 087/0
آهن خالص: 1/0
آهن کرم نیکل دار: 1/0
پلاتین: 111/0
قلع: 12/0
فولاد نرم: 13/0
سرب: 208/0
نقره آلمانی: 369/0
آنتیموان: 417/0
منگنز: 423/0
نیکلین: 5/0
جیوه: 941/0
چدن: 1
گرافیت: 8
کربن: 40

قانون اهم :
رابطه بین جریان ولتاژ و مقاومت الکتریکی را قانون اهم گویند و به صورت زیر بیان می شود.:
V = I×R
Vولتاژ بر حسب ولت
Rمقاومت بر حسب اهم
I جریان بر حسب آمپر


توان الکتریکی :
حاصل ضرب ولتاژ الکتریکی در جریان الکتریکی را توان گویند که با حرف P یا (Power) نمایش داده می شود. واحد توان وات می باشد و با حرف W یا (Watt) نمایش می دهند.
P = V × I

انتخاب کابل :

مهم ترین عامل در انتخاب اندازه سطح مقطع کابل توانایی انتقال قدرت الکتریکی یا توان الکتریکی در آن کابل است. باید به خاطر سپرد که توان الکتریکی بوسیله مقدارولتاژ و جریان سنجیده می شود. برای انتخاب کابل مراحل زیر را انجام دهید.
 • اول ولتاژ برق خودرو را تعیین کنید. مثلا : 6-12-24 ولت
 • دوم شدت جریان عبوری از کابل با توجه به رابطه زیر را حساب کنید:
  I = P / V
  P توان مصرف کننده بر حسبW وات ،توان واقعی و نه لحظه ای وVولتاژ برق خودرو است.
  I شدت جریان عبوری از کابل برحسب آمپر
 • سوم شما افت ولتاژ سیم را هم باید در نظرداشته باشید که هر چه کم تر باشد بهتر است .
  اما به نسبت افت کم تردر عمل ضخامت کابل هم افزیش می یابد.
 • چهارم طول کابل به نسبت مسیر برحسب متر مشخص شود.
 • پنجم مقاومت ویژهp با توجه به جنس کابل که در جدول بالا ذکر شده انتخاب شود.
  سپس مقادیر بدست آمده را در فرمول زیر قرر دهید.
  ( A = I× P × L / V )
  I شدت جریان بر حسب آمپر
  p مقاومت ویژه کابل بر حسب اهم میلی متر مربع بر متر
  L طول کابل بر حسب متر.
  V افت ولتاژ بر حسب ولت.
  A سطح مقطع فلز کابل بر حسب میلیمتر مربع
با توجه به سطح مقطع بدست آمده در جدول زیر کابل استاندرد را انتخاب کنید.
برای مثال اگرسطح مقطع عدد 0.8mm * 2 بدست آمد با توجه به اینکه بین اعداد7 /0 و 1 در جدول می باشد سطح مقطع بزرگ تر یعنی 1mm * 2 را انتخاب کنید.
اعدادروبروی سطح مقطع ها مثلا 0.7 => 14 /0.25 بیانگر این موضوع هستند که در این کابل از 14 رشته سیم نازک با قطر 0.25 میلی متر استفاده شده.
سطح مقطع => تعداد رشته سیم ها در هر کابل / قطر رشته سیم ها
0.7 => 14 / 0.25
1 => 14 / 0.3
1.5 => 21 / 0.3
2 => 28 / 0.3
3 => 44 / 0.3
4.5 => 65 / 0.3
6 => 84 / 0.3
8.5 => 120 / 0.3
10 => 80 / 0.4
15 => 37 / 0.71
20 => 266 / 0.3
25 => 37 / 0.9
40 => 61 / 0.9
60 => 61 / 1.13

موفق باشید