• کاربر مهمان ،حجم مصرفی اینترت و دانلود شما از این انجمن به صورت نیم بها محاسبه می گرد . در صورتی که این سایت مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته است ،لطفا با عضویت در سایت ،به جمع ما بپیوندید .
منتظر افتتاح فروشگاه اینترنتی جدید ما باشید . فروشگاه AZAX به زودی افتتاح خواهد شد .

گفتگو راکتانس و امپدانس

در مجموع 0 کاربر از این موضوع بازدید داشته است دیدن جزئیات

هم اکنون 1 نفر شامل 0عضو و 1مهمان در حال مشاهده این موضوع است

امیر صراف

کاربر عضو
عضو انجمن 220ولت
کاربر عادی
عضویت
26 May 2017
ارسال ها
15
لایک ها
17
محل سکونت
تهران
راکتانس
عبارت است از مخالفت یک عنصر الکتریکی یا الکترونیکی به تغییرات جریان الکتریکی یا ولتاژ است که بر اثر ظرفیت الکتریکی یا حالت القایی آن عنصر پدید می‌آید. باید دانست که میدان الکتریکی ایجاد شده در هر عنصری در برابر تغییر ولتاژ آن مقاومت می‌کند، و همچنین میدان مغناطیسی ایجاد شده در برابر تغییرات جریان مقاومت می‌کند. راکتانس نوعی مقاومت الکتریکی است اما از چندین جنبه با مقاومت معمولی تفاوت دارد.
حالت خازنی و سلفی از ویژگی‌های ذاتی عناصر هستند، دقیقاً مانند مقاومت الکتریکی. این ویژگی‌ها در جریان مستقیم ثابت به نمایش در نمی‌آید و تنها زمانی ظاهر می‌شون که سوی جریان تغییر کند . همچنین راکتانس با سرعت تغییرات متناسب است و تنها زمانی ثابت می‌ماند که مدار تحت یک جریان متناوب با فرکانس ثابت کار کند.
مجموع راکتانس خازن و سلف و مقاومت اهمی ساده را امپدانس مینامند.چنانچه مدارهای الکتریکی را بررسی نماییم به این نتیجه میرسیم که مقاومت الکتریکی معمول، بخش حقیقی امپدانس مختلط‌است، در حالی که راکتانس بخش موهومی آن است. واحد محاسبه مقاومت الکتریکی و راکتانس اهم است.چون سیم پیچها و خازنها تنها از راکتانس تشکیل شده‌اند لذا هیچ مداری دارای راکتانس صفر نیست. راکتانس را با X نمایش میدهند. راکتانس برای آنالیز اندازه و تغییرات فاز جریان متناوب عبوری از درون عنصر الکتریکی بکار گرفته می‌شود.
راکتانس خازنی : Xc
راکتانس خازنی در برابر تغییرات ولتاژ، مقاومت می‌کند. راکتانس خازنی با Xc
نمایش داده میشود و با فرکانس و مقدار ظرفیت نسبت معکوس دارد.
Xc=1/2πfc
در فرکانسهای پایین، خازن مانند مدار باز است، زیرا هیچ جریانی از درون دی‌الکتریک عبور نمی‌کند. چنانچه یک ولتاژ دی‌سی که به یک خازن متصل شود، موجب جمع‌شدن بارهای الکتریکی مثبت در یک سو و بارهای الکتریکی منفی در سوی دیگر دی‌الکتریک خواهد شد. میدان الکتریکی حاصل از جمع‌شدن بارها، عامل مخالفت با جریان است. چنانچه ولتاژ بارها دقیقاً با ولتاژ اعمالی برابر شوند، جریان به صفر میل می‌کند، حال چنانچه خازن به یک منبع AC متصل شود ، تنها مقدار بار محدودی روی صفحات پدید میآید هر چه بسامد بیشتر باشد، بار کمتری جمع‌آوری می‌شود و مخالفت در برابر جریان کمتر خواهد بود.
راکتانس القایی:Xl
راکتانس القایی، در برابر در تغییر جریان مخالفت میکند و با Xl نمایش داده میشود.این راکتانس با مقدار ضریب القایی و فرکانس نسبت مستقیم دارد .
XL=2πfl
برابر اساس قانون القای الکترومغناطیسی فارادی، سیم‌پیچ ها بر اثر تغییرات شار میدان مغناطیسی در هر حلقهٔ جریانی بوجود می‌آورند که مخالف نیروی محرک الکتریکی منبع جریان ورودی است . با یک جریان مستقیم ، هیچ راکتانس سلفی، در سیم‌پیچ ایجاد نمیشود و چون القاگر معمولاً از ماده‌ای با مقاومت الکتریکی پایین ساخته می‌شود و تنها مقاومت اهمی وجود دارد . اما در یک جریان متناوب موضوع فرق میکند با افزایش فرکانس راکتانس سلفی زیاد خواهد شد.
امپدانس
امپدانس شامل مقدار مقاومت معمول اهمی R و راکتانسها X میباشد
امپدانس باZ نشان داده میشود
Z=R+jX
که در آن Z امپدانس الکتریکی بر حسب اهم R مقاومت الکتریکی بر حسب اهم ,X راکتانس الکتریکی بر حسب اهم
و j عدد موهومی رادیکال ۱_( منفی یک) است.